Řítíme se

na výsost císaři

řítíme se

proč?

hudba hraje

v pravidelném rytmu