Zpívej

Slyším skřeky

ale ony jsou hudební

zpívej

nalejvej a už je rá…