Zpocená volátka

Topím se hnusem

zpocená volátka

Jak kůzlátka

Jsou

v malinových sirupech

smýchem se třesou