Postřeh

Pravda znamenají

zuby

jde o to zakousne-li seš