Oči

Oči jak zuby chapadla cho-

botnice svírají

mají co chtějí

pravdu samu lížou, víš

zakřič

hovězím jazykem

slinami mísí

sekají

jak oči sekají

OKAMŽIKEM

..

A z masa-slz

plačící paláce

ŘEČÍ