Pejsci v OBI

Pejsci fabulují svoje uši muší

co mají to zaštěkají klepouc’ kosu v duši

lezou lezavou kosu bídu třou

nese peče vařenou; něco málo tuší

zvedají oči buldo-očí ve veškeré bázni

coby v OBI mohlo být

třísknutí latě