Odborník

V našem domě bydlí odborník
už sestavuje jenom koláže
prázdeň
a láska vyznaná
potřebovala bych odnést domu
a my si jenom tak hrajem
nemyslíme to vážně
lepíme si plastikový figurky na sklenice
a stydíme se
cokoliv říct
hudba hraje
dohrála
a odborník odchází s platem vajíček