Zrůda

Vidím zrůdu
stydím se
Cc
chtěl bych říct ahoj!
Ale zrůda je tak ošklivá

jásá

nebo jsem já ten ošklivý
a to nás právě tak vzdaluje?

uvědom si, co se ti přihodilo
bav se o tom.
Dohoda.