Přišly ženy

Je teplo, je teplo alkoholu

piješ z té

nebo

z té druhé sklenice

Venku je zima

přišly ženy

a zaplnily prostor svým smíchem