Ovoce

Hrajou tu muzikanti

hity

venku je 20° mrazu

Odešli byste odsud?

Odešli byste odsud,

i kdyby

i kdybyste mohli změnit svět

to přesně je v té písni

svět

vlastně nevím

dejte mi ovoce