Leštit sklenici

leštit sklenici

celý život leštit sklenici

těmi stejnými pohyby

leštíš bílou sklenici

sklenici

je vyleštěná