ČLÁNKY

V DENNÍM TISKU

 

 

V SOCIOLOGICKÝCH ČASOPISECH A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

HORÁK, V. Rationality of Human Action and Preferences: A Criticism of Subjectivist-Teleological Tenets of Economics and an Outline of a Remedy. Diploma thesis. IES FSV UK. 2008.

HORÁK, V. Three Meanings and Three Assumptions of Rationality of Human Action. Teorie vědy [Theory of science]. Vol 31, No 2. 2009.

HORÁK, V. Účel a racionalita v teorii jednání: Max Weber, Talcott Parsons a nástin alternativy [Purpose and rationality in the theory of action: Max Weber, Talcott Parsons and an outline of an alternative]. Diploma thesis. Department of Sociology, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, 2009.

HORÁK, V. Za návrat k ranému Durkheimovi. Sociální studia [Social studies] 2012, 4, (9).

HORÁK, V. Kdo bude publikum a kdo učinkující, recenzní stať, Cargo, Vol 10, No 1-2 (2012).

HORÁK, V. Kampaň před prvním kolem české prezidentské volby v roce 2013 z perspektivy Alexanderovy performativní teorie. Naše Společnost, 11 (2013), číslo 2.

HORÁK, V. Manifest sociologické hermeneutiky, zveřejněno na dveřích místnosti 3064, budovy FSV Jinonicích

HORÁK, V. Public Sociology and hermeneutics. Critical sociology, publikováno on-line v předběžné verzi doi:10.1177/0896920515569083.

HORÁK, V. Společnost jako otázka. Hermeneutický pohled na sociologii. Brno: CDK. 2017.