Staří lidé

staří lidé

směji se pornu

v dobře naladěné

společnosti

přidávají

anekdotu